Plany wykładów i ćwiczeń na rok akademicki 2018/2019 - II semestr

Aktualizacja planów: 10.02.2019

Studia stacjonarne

Specjalność kapłańska

Rok PP 2

Rok PP 3 Rok PP 4 Rok PP 5 Rok PP 6

Specjalność katechetyczno-pastoralna

Rok PP 1

Rok PP 2 Rok PP 3 Rok PP 4 Rok PP 5

Studia niestacjonarne

Rok 1 zaoczne Rok 2 zaoczne Rok 3 zaoczne Rok 4 zaoczne Rok 5 zaoczne